Daonna                 dee un nah

Duine                     dunnah

Leabharlann        lao a lynn

Mein Freid           mine fried

Sidhe                             shee

Siopa Leabhar     shuppa laou